DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

2023: Valorizácia minimálnych dôchodkov

Garantovaná minimálna penzia je často výhodnejšia ako tá valorizovaná

Štatistický úrad SR zverejnil pred pár dňami výšku dôchodcovskej inflácie za I. polrok 2022, ktorej priemerná hodnota je 11,8 percenta. O rovnaké číslo sa budú v januári 2023 valorizovať všetky dôchodky. Minimálne penzie však môžu zostať nezmenené aj počas nadchádzajúceho roku, alebo sa budú zvyšovať individuálne prípad od prípadu. Dôvodom je iný valorizačný mechanizmus v ich prípade, avšak seniorom úrady ponechajú vždy tú najvýhodnejšiu dávku.

Mnoho seniorov sa mylne domnieva, že minimálny dôchodok, ktorého sa valorizácia nedotkne, je len ten úplne najnižší, na úrovni 334,40 eur za 30 odpracovaných rokov. Avšak zákon definuje viacero úrovni minimálnej starobnej penzie podľa zásluhovosti. To znamená, že aj dávka 410 eur môže byť kvalifikovaná ako minimálny dôchodok, ak jej poberateľ odpracoval 45 rokov, no jeho penzia by bola nižšia ako zákonom garantovaná hranica. V konečnom dôsledku by teda mohla aj vyššia dávka valorizačne vzrásť o menšiu sumu ako iná – nižšia penzia. Z toho vyplýva, že aj budúcoročná valorizácia, napriek stanovenej výške 11,8 percenta, môže prebehnúť pri jednotlivých starobných dôchodkov rozdielne.

Penzie sa budú valorizovať o dvojciferné číslo

 Čítaj tu

Rozhoduje priznaný dôchodok

Kľúčovým faktorom, podľa ktorého si senior môže vypočítať výšku budúcoročnej valorizácie, je rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne o skutočnej výške priznaného dôchodku, pretože to je suma, ktorá sa bude prepočítavať.

Ak sa nejedná o minimálny dôchodok, penzia sa zvýši o 11,8 percenta.

Ak sa však jedná o minimálny dôchodok, znamená to, že pôvodne priznaná penzia bola nižšia ako je zákonom stanovená suma minimálneho dôchodku a žiadateľovi bola automaticky zdvihnutá, podľa zásluhovosti, na sumu minimálneho dôchodku. No valorizovať sa bude opäť tá nižšia, čiže pôvodná dávka.

Tabuľka súm minimálnych dôchodkov

 Čítaj tu

Minimálny dôchodok je často výhodnejší

Samozrejme, všetky penzie sa budú v januári valorizovať. Sociálna poisťovňa prepočíta každý jeden priznaný dôchodok. Ak však aj po valorizácií bude stále nižší ako hranica minimálneho dôchodku, ponechá seniorovi naďalej pôvodnú dávku, pretože je vyššia a pre poberateľa výhodnejšia (viď jednotlivé príklady nižšie).

zvyšovanie dôchodkov
2023 – Valorizácia penzií bude individuálna

Príklady valorizácie minimálnych dôchodkov

  1. Odpracovaných 42 rokov
Starobný dôchodok za 42 odpracovaných  rokov 275 eur
Zvýšenie penzie na garantovaný minimálny dôchodok + 116,10 eur
Starobný dôchodok zvýšený na minimálny 391,10 eur
Valorizácia 1. január 2023
Zvýšenie o 11,8 % z 275 eur

(275 / 100 * 11,8 = 32,45)

+ 32,45 eur
Dôchodok po zvýšení 307,45 eur
Zákonom garantovaný minimálny dôchodok 391,10 eur

Niektoré minimálne dôchodky sa valorizovať budú

 Čítaj tu

  1. Odpracovaných 35 rokov
Starobný dôchodok za 35 odpracovaných  rokov 218 eur
Zvýšenie penzie na garantovaný minimálny dôchodok + 137,40 eur
Starobný dôchodok zvýšený na minimálny 355,40 eur
Valorizácia 1. január 2023
Zvýšenie o 11,8 % z 218 eur

(218 / 100 * 11,8 = 25,72)

+ 25,72 eur
Dôchodok po zvýšení 243,72 eur
Zákonom garantovaný minimálny dôchodok 355,40 eur

Text: Alena Kytková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button