DôchodokSociálna poisťovňa

Dôchodky v roku 2022, v čom budú iné?

Ako sa zmení vek odchodu do dôchodku, aktuálna dôchodková hodnota či výška penzie

Podmienky odchodu do dôchodku zostávajú oproti uplynulému roku rovnaké. Nezmení sa ani výška minimálnej penzie, ktorá je na pár rokov zmrazená na sume 334,40 eur. Už priznané dôchodky sa však zvýšia o valorizačné percento a tie novopriznané budú vyššie vďaka nárastu aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Vek odchodu do dôchodku z januára 2021 zostáva v platnosti aj v súčasnom období. Opravili dôchodkový vek sporným ročníkom 1957 až 1965 a štát straty poistencom vykompenzoval. Avšak stále mešká s doručením nových rozhodnutí o nároku na odchod do starobného dôchodku.

Výška minimálneho dôchodku sa nezmení

Výška minimálneho dôchodku sa oproti minulému roku nemení.  Kým na prelome rokov 2019 a 2020 vzrástli minimálne penzie skokovo o takmer 56 eur, od 1. januára 2021 sa výška najnižšieho starobného dôchodku zakotvila v zákone a ustálila na sume 334,40 eur. Rovnako tomu bude aj po celý rok 2022, pretože ani vďaka 1,3 % valorizácií jeho výška prakticky nevzrastie.

Iné je to v prípade penzií, ktoré sú vyššie ako 334,40 eura. Tie sa od 1. januára 2022 valorizáciou zvýšia plošne o 1,3 %. Vo všeobecnosti ale platí, že hodnota dôchodkov bude v roku 2022 najchudobnejšia oproti minulým rokom.

Prečo sa minimálne dôchodky nezvýšia ani o cent?

Čítaj tu

Nízka valorizácia

Dôchodky sa v roku 2022 po prvý raz zvýšia len v závislosti od medziročného nárastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov. Penzisti tak prvýkrát vôbec dostanú pridané len o 1,3 percenta, čo je najmenej za posledné obdobie. Zvyšovanie prebehne automaticky, Sociálna poisťovňa už začala posielať písomné rozhodnutia o vyšších penziách. Tie budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2022, a to aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2022 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2022.

Kalkulačka: Ako sa vám zvýši dôchodok v roku 2022?

Čítaj tu

dôchodky v roku 2022
Novopriznané dôchodky budú vyššie ako tie v roku 2021

Novopriznané dôchodky však budú vyššie

Každý rok sa pravidelne aktualizuje a zvyšuje aj takzvaná aktuálna dôchodková hodnota. Jedná sa o veličinu, na základe ktorej sa následne určí výška priznaného dôchodku. Kým v roku 2021 bola jej výška stanovená na hodnotu 14,2107, v aktuálnom roku vzrástla na sumu 15,1300 eura a platiť bude do konca roka 2022. Vypočítava sa ako súčin dôchodkovej hodnoty v roku 2021 a hodnoty, ktorá zodpovedá podielu priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2021 a priemernej mzdy v hospodárstve SR za 3. štvrťrok 2020.

V praxi to znamená, že penzia schválená na konci roka je vždy nižšia ako dôchodok priznaný začiatkom nasledujúceho roka.

Príklad:

Ak by do penzie odchádzal človek na sklonku roka 2021, s priemerným zárobkom a odpracovanými 45 rokmi, jeho dôchodok by bol pri minuloročnej dôchodkovej hodnote 14,2107, vrátane valorizácie, približne na úrovni 657 eur mesačne.

Ak však o penziu požiada až teraz, keď beží rok 2022, za rovnakých podmienok, čiže po odpracovaní 45 rokov a priemernou mzdou v hospodárstve, bude mať pri aktuálnej dôchodkovej hodnote – 15,1300 eura – dôchodok vo výške 690 eur.

Rozdiel je teda v tomto prípade až 33 eur mesačne.

Vek odchodu do dôchodku zostáva

Od 1. januára 2021 určuje vek odchodu do dôchodku tabuľka, ktorá je priamo súčasťou zákona. Zohľadňuje aj vek odchodu do penzie sporných ročníkov 1957 až 1965, ktorým sa predtým neodpočítaval polrok za každé vychované dieťa. Rok a mesiac dôchodkového veku definuje tabuľka. Za deň vzniku nároku na dôchodok sa považuje rovnaký deň ako v dátume narodenia. Dôchodkový vek teda poistenec dovŕši v deň, ktorý sa zhoduje s dňom jeho narodenia. Ak sa v danom mesiaci taký deň nenachádza, potom je vek odchodu do dôchodku posunutý na posledný deň tohto mesiaca.

Takto pôjdu do dôchodku ročníky 1957 až 1965

Čítaj tu

Tabuľka dôchodkového veku v roku 2022 (platného od 1. januára 2021)

Rok narodenia poistenca

Dôchodkový vek

mužov

žien s počtom vychovaných detí

0 1 2 3 alebo 4 5 a viac
1943 a menej 60r 57r 56r 55r 54r 53r
1944 60r 9m 57r 56r 55r 54r 53r
1945 61r 6m 57r 56r 55r 54r 53r
1946 62r 57r 56r 55r 54r 53r
1947 62r 57r 9m 56r 55r 54r 53r
1948 62r 58r 6m 56r 9m 55r 54r 53r
1949 62r 59r 3m 57r 6m 55r 9m 54r 53r
1950 62r 60r 58r 3m 56r 6m 54r 9m 53r
1951 62r 60r 9m 59r 57r 3m 55r 6m 53r 9m
1952 62r 61r 6m 59r 9m 58r 56r 3m 54r 6m
1953 62r 62r 60r 6m 58r 9m 57r 55r 3m
1954 62r 62r 61r 3m 59r 6m 57r 9m 56r
1955 62r 76d 62r 76d 62r 76d 60r 3m 58r 6m 56r 9m
1956 62r 139d 62r 139d 62r 139d 61r 59r 3m 57r 6m
1957 62r 6m 62r 6m 62r 61r 6m 60r 58r 3m
1958 62r 8m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 60r 9m 59r
1959 62r 10m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 4m 59r 9m
1960 63r 63r 62r 6m 62r 61r 6m 60r 6m
1961 63r 2m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 61r 8m 61r 3m
1962 63r 4m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 61r 10m 61r 7m
1963 63r 6m 63r 6m 63r 62r 6m 62r 61r 11m
1964 63r 8m 63r 8m 63r 2m 62r 8m 62r 2m 62r 2m
1965 63r 10m 63r 10m 63r 4m 62r 10m 62r 4m 62r 4m
1966 a viac 64r 64r 63r 6m 63r 62r 6m 62r 6m

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button