Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Clementia

Centrum sociálnych služieb Clementia sa nachádza v Obci Ličartovce, ktorá leží v údolí rieky Torysy na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny.
Clementia v latinčine znamená ľudia alebo ľudskosť, čo vystihuje pre koho služby poskytujeme, s akým prístupom sa stotožňujeme a zároveň poukazuje na niektoré ciele nášho zariadenia.
V súčasnosti zabezpečuje chod zariadenia 60 zamestnancov s jednoznačnou víziou neustáleho zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb vo všetkých oblastiach života.

Telefón: 051/79 31 722
Email:  dsslicartovce@gmail.com
Adresa: 082 03 Ličartovce 287
WWW:  www.cssclementia.sk