Domov dôchodcov - Centrum zborovej diakonie Kanaán

Centrum zborovej diakonie Kanaán poskytuje starostlivosť odborne kvalifikovaný personál v spolupráci so sociálnou pracovníčkou. Ponúkame Vám možnosť individuálnych aktivít, kultúry, náboženský a spoločenský život podľa Vašich možností a potrieb. V rámci našich aktivít klienti trávia príjemné chvíle na čerstvom vzduchu v záhrade patriacej budove, kde taktiež majú možnosť, pokiaľ im to zdravotný stav a chuť dovolí, i pracovať. Optimálne podmienky na prežitie plnohodnotnej jesene života v kruhu Vašich rovesníkov bez pocitu zbytočnosti či príťaže Vám chceme ponúknuť bez rozdielu vierovyznania na základe kresťanského princípu: Miluj blížneho svojho ako seba samého.

Telefón: +421 915 835 997
Email:  ezemanova61@gmail.com
Adresa: Lazovná 23, 974 01 Banská Bystrica
WWW:  www.kanaan.sk