Domov dôchodcov - Domov sociálnych služieb Medzilaborce

 

Domov sociálnych služieb Medzilaborce poskytuje kompletnú starostlivosť o staršie osoby a o osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach.

Telefón: 057/ 73 22 113
Email:  dssmedvidova@centrum.sk
Adresa: Cintorínska 870, 068 01 Medzilaborce
WWW:  www.dssmedzilaborceno.sk