Domov dôchodcov - Považská Bystrica

Zariadenie pre seniorov – domov dôchodcov je umiestnené v blízkom centre Považskej Bystrice.

Telefón: 042/4322320
Email:  riaditel@zpslanska.sk
Adresa: Lánska 957/32, Považská Bystrica
WWW: www.zpslanska.sk