Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Harmonia

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Zariadenie pre seniorov Harmonia poskytuje sociálne služby a vykonáva odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Zariadenie je s celoročným pobytom, ktoré poskytuje starostlivosť 124 prijímateľom sociálnej služby. Chod celého zariadenia zabezpečuje 65-členný kolektív zamestnancov, z toho je 35 zdravotných pracovníkov, 2 sociálni pracovníci, 6 ergoterapeuti a 2 inštruktori sociálnej rehabilitácie.

Telefón: 056 687 29 24
Email:  riaditel@harmoniastrazske.sk
Adresa: Nám.A.Dubčeka 270, Strážske 072 22
WWW:  www.harmoniastrazske.sk