Domov dôchodcov - Zariadenie pre seniorov Komárno

Zariadenie pre seniorov Komárno zabezpečuje komplexnú, kvalitnú, sociálnu, zdravotnú, kultúrnu a duchovnú starostlivosť pre svojich klientov. Jeho kapacita je 146 miest na troch oddeleniach podľa miery potreby starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby. O pohodu prijímateľov sociálnych služieb sa stará kvalifikovaný tím odborníkov tak z oblasti sociálnej, ako aj opatrovateľskej a ošetrovateľskej, ktorý poskytuje odborné činnosti podľa individuálnej potreby každého klienta formou sociálnej rehabilitácie a fyzioterapie.

Telefón: 035/77 31 743
Email:  kontakt@zpskomarno.sk
Adresa: Špitálska 16, Komárno
WWW:  www.zpskomarno.sk