DôchodokPoradňa

Hranica nároku na predčasný dôchodok sa radikálne zvýši

Vyššie životné minimum opäť znamená stopku pre niektorých žiadateľov o predčasný dôchodok

Od 1. júla 2023 má opäť vzrásť suma životného minima, a to takmer o 30 eur na jednu plnoletú osobu. Jej zvýšenie priamo ovplyvňuje aj žiadateľov o predčasný starobný dôchodok. Jednou z podmienok jeho priznania totiž je, že suma vypočítanej dávky musí byť – už po krátení – vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima. Tento rok tak hranicu nároku na predčasný starobný dôchodok viditeľne ovplyvní nielen vysoká valorizácia, ale aj zmeny v podmienkach na jeho vznik.

Od januára 2023 platí právna úprava zákona o sociálnom poistení, ktorá zdvihla hranicu nároku na predčasný starobný dôchodok. V minulosti na schválenie stačilo, aby jeho výška presiahla 1,2 násobok životného minima. Dnes je však na vznik nároku potrebný až 1,6 násobok životného minima, a to už po povinnom krátení o 0,5 percenta za každý začatý mesiac skoršieho odchodu do penzie.

Ďalším dôvodom, prečo bude tento rok ťažšie dostať sa do predčasného dôchodku, je porovnateľne vyšší nárast sumy životného minima, od ktorého sa predčasná penzia priamo odvíja. Kým minulý rok vrástlo o 15 eur, dnes sa k 1. júlu 2023 predpokladá nárast o približne 30 eur na jednu plnoletú osobu. Môže za to vysoká inflácia a nový spôsob valorizácie životného minima.

Odchod do penzie po 40 rokoch

 Čítaj tu

Nová výška životného minima

Úpravou valorizačného mechanizmu podľa najnovšej prognózy ministerstva financií – Inštitútu finančnej politiky (IFP) k makroekonomickej situácii na Slovensku (z februára 2023) sa sumy životného minima tento rok upravia s predpokladanou úrovňou 12,7 percenta. Znamená to nárast sumy životného minima o približne 30 eur, zo súčasných 234 eur na 264,20 eur.

Nová hranica predčasnej penzie

Jednou z podmienok na schválenie predčasného starobného dôchodku je, že výška budúcej penzie musí byť vyššia ako 1,6 násobok životného minima. Aj keď presné hodnoty vydá rezort práce až za niekoľko týždňov, podľa jeho prognóz sa dá od 1. júla 2023 očakávať pomerne vysoká hranica nároku na predčasný starobný dôchodok, a to 422,72 eur.

1,6 x 264,20 = 422,72 eur

Predčasný dôchodok – prísnejšie podmienky

 Čítaj tu

predčasný dôchodok 2023
Nie každému vznikne v roku 2023 nárok na predčasný dôchodok
Nárast sumy nároku na predčasnú penziu (2018 – 2024)
Dátum priznania dôchodku Suma životného minima (mesačne v eur) Suma vzniku nároku na predčasný dôchodok (mesačne v eur)
1. júl 2018 – 30. jún 2019                 205,07 246,10
1. júl 2019 – 30. jún 2020 210,20 252,30
1. júl 2020 – 30. jún 2021 214,83 257,80
1. júl 2021 – 30. jún 2022 218,06 261,70
1. júl 2022 – 30. jún 2023 234,00 374,40
1. júl 2023 – 30. jún 2024 264,20 422,72

Vznik nároku dnes

Až do 30. júna 2023 stále platí výška životného minima na jednu plnoletú osobu v sume 234,00 eura a z neho sa odvíjajúca hranica vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok – 1,6 x 234 = 374,40 eura.

V súčasnej dobe je pre mnohých jednoduchšie požiadať o schválenie predčasnej penzie. Júlové zvyšovanie životného minima môže dať mnohým žiadostiam stopku.

Penzia po 40 rokoch zníži dôchodok aj o sto eur

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: MPSVaR, Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button