DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok neodporúčajú ani valorizovať

Seniori trpia kvôli ľuďom, ktorí poriadne nepracovali, hovorí analytik

Slovenské dôchodky sú adekvátne mzdám, ktoré dôchodcovia zarábali počas produktívneho života. Sú dokonca porovnateľné s ostatnými krajinami, myslí si analytik Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorý zvyšovanie či valorizáciu minimálnych dôchodkov neodporúča.

 

Penzijné minimum, takzvaný minimálny dôchodok, bolo zavedené ešte v roku 2015. Jeho úlohou bolo zabezpečiť, aby seniori, ktorí celý život pracovali za minimálnu mzdu, neskončili na dávkach v hmotnej núdzi. Tesne pred voľbami v roku 2020 bol skokovo navýšený o 50 eur, čím sa ustálil na sume 334,30 eura za 30 odpracovaných rokov. Vlna kritiky sa vzniesla ale od ľudí, ktorí poctivo odpracovali 40 a viac rokov. Ich penzie sa totiž výškou vyrovnali dôchodkom ľudí, ktorí vykázali 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia, do ktorého sa započítavali aj roky v evidencii nezamestnaných na úrade práce.

Minimálny dôchodok v roku 2022

Čítaj tu

Minimálny dôchodok je zmrazený na roky dopredu

Keďže sa v roku 2020 suma minimálneho dôchodku skokovo zvýšila na úroveň, ktorú by prirodzeným rastom sumy životného minima dosiahla až v priebehu niekoľkých rokov, pristúpili k jeho zmrazeniu až do doby, kým suma predstavujúca 136 % sumy životného minima pre jednu plnoletú osobu neprekročí sumu 334,30 eura. Predpokladá sa, že minimálny dôchodok tak vzrastie až po roku 2032.

minimálny dôchodok
Minimálne dôchodky vytvorili atmosféru nespravodlivosti medzi dôchodcami

Dôvodom sú ľudia, ktorí poriadne nepracovali

Analytik Viliam Páleník z Ekonomického ústavu SAV neodporúča ani jeho každoročnú valorizáciu: Minimálny dôchodok vznikol tesne pred voľbami ako vyslovene nesystémové opatrenie, ktoré veľmi zvýhodnilo ľudí, ktorí 40 rokov riadne nepracovali, iba občas a dostali sa k dôchodku na úrovni ľudí, ktorí celý život pracovali za minimálnu mzdu.“ Myslí si však, že najnižšie penzie netreba ľuďom vziať: Je ale potrebné, vytvárať medzi jednotlivými poberateľmi minimálneho dôchodku medzeru, a taktiež obmedziť súbeh poberania starobného dôchodku popri riadnom trvalom pracovnom pomere na plný úväzok. Zároveň by sa mala zaviesť nová indexácia veku odchodu do dôchodku, ale úmerne veku dožitia v dobrom zdraví a tieto opatrenia spolu s tými, ktoré už vláda pripravila, by mohli stabilizovať dôchodkový systém,“ dodáva.

Komu sa oplatí doplatiť si chýbajúce roky?

Čítaj tu

Podmienky nároku na minimálny dôchodok sa nezmenili

Nárok na najnižšiu penziu majú všetci, ktorí:

  • dosiahli dôchodkový vek
  • preukázali najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dôchodkového poistenia,
  • výška dôchodkových príjmov je u nich nižšia ako výška minimálneho dôchodku a
  • požiadali o priznanie všetkých dôchodkov, na ktoré by mohli mať nárok (napríklad poberateľka starobného dôchodku – vdova musí požiadať aj o priznanie vdovského dôchodku).

Trináste dôchodky navrhujú vyplatiť skôr

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: TA3
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button