DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Minimálny dôchodok vzrastie po Novom roku najmenej o 26 eur

Valorizácia dôchodkov v roku 2021

Každoročne prebieha v mesiaci január valorizácia dôchodkov. Posledné tri roky sa deje novým spôsobom, vďaka ktorému majú dôchodcovia šancu dostať mesačne viac finančných prostriedkov. Dávky sa navyšujú buď o tzv. dôchodcovskú infláciu ako kompenzáciu za medziročný nárast spotrebiteľských cien za domácnosti alebo o pevne stanovenú minimálnu valorizačnú sumu podľa druhu dôchodku. Počas posledných rokov penzie pravidelne rástli približne o rovnaké čiastky.

Od 1. januára 2021 sa zvýšia všetky dôchodkové dávky buď o 2,6 percenta alebo o pevnú valorizačnú sumu 9,40 eur určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku vykázanej k 30. júnu 2020. Sociálna poisťovňa ich automaticky prepočíta podľa obidvoch vzorcov a dôchodcom prizná tú vyššiu.

Druh dôchodku Minimálna suma zvýšenia Dôchodok vyplácaný v sume jednej polovice
Starobný dôchodok 9,40 eur 2,90 eur
Predčasný starobný dôchodok 9,10 eur 3,30 eur
Invalidný dôchodok s mierou poklesu nad 70 % (plný) 7,80 eur 3,00 eur
Invalidný dôchodok s mierou poklesu do 70 % (čiastočný) 4,40 eur 1,90 eur
Vdovský a vdovecký dôchodok 6,00 eur 2,60 eur

Porastie aj minimálny starobný dôchodok

Valorizácia minimálnych dôchodkov ale neprebieha automaticky ani rovnakým spôsobom. Poberateľom najnižších penzií sa najprv prepočíta a zvýši pôvodný dôchodok priznaný na základe počtu rokov platenia dôchodkového poistenia. Ak je jeho výsledná suma nižšia ako štátom garantovaný minimálny dôchodok platný pre rok 2021, dôchodca bude aj naďalej dostávať minimálnu penziu medziročne navýšenú o valorizačnú sumu.

Takto pôjdu do dôchodku sporné ročníky po novom

 Čítaj tu

Ak  však bude pôvodný dôchodok po januárovej valorizácií vyšší ako minimálna penzia, dôchodca začne v roku 2021 poberať vyššie dávky, nie však z dôvodu valorizácie, ale v závislosti od zvýšenej sumy minimálneho dôchodku pre nadchádzajúci rok.

Príklad:

Penzista, 30 odpracovaných rokov, priznaný starobný dôchodok vo výške 230 eur mesačne, v roku 2020 poberal štátom garantovaný minimálny dôchodok vo výške 334,30 eur mesačne.

Zvýšenie od 1. januára 2021
zvýšenie o 2,6 % zo sumy 230 eur 6 eur mesačne
zvýšenie o pevnú sumu 9,40 eur mesačne
Výsledný pôvodný dôchodok valorizovaný o pevnú sumu (keďže je vyššia) 239,40 eur mesačne
Štátom garantovaný minimálny starobný dôchodok pre rok 2021 360,40 eur mesačne
Medziročný nárast 26,10 eur mesačne

Starobný dôchodok sa v uvedenom príklade zvýšil o pevnú čiastku 9,40 eur mesačne, a to na sumu 239,40 eur. Výsledná penzia je však naďalej nižšia ako minimálny dôchodok platný od 1. januára 2021, a tak Sociálna poisťovňa opätovne posúdi jeho nárok a poberateľovi prizná vyšší minimálny dôchodok aj v ďalšom roku.

zvyšovanie dôchodkov v roku 2021
Minimálny dôchodok sa v roku 2021 zvýši najmenej o 26 eur

Ako požiadať o dôchodok v čase „lockdownu“

 Čítaj tu

Valorizácia minimálnych dôchodkov v roku 2021 podľa počtu odpracovaných rokov

Od 1. januára 2021 sa vďaka valorizácií zdvihnú minimálne starobné dôchodky najmenej o 26,10 eur.

Dôchodkové poistenie v rokoch Minimálny dôchodok v roku 2020 v eur Minimálny dôchodok v roku  2021 v eur Medziročné navýšenie v eur
30 334,30 360,40 26,10
31 338,50 364,70 26,20
32 342,70 369,00 26,30
33 347,00 373,30 26,30
34 351,20 377,60 26,40
35 355,40 381,90 26,50
36 359,60 386,20 26,60
37 363,80 390,50 26,70
38 368,00 394,80 26,80
39 372,20 399,10 26,90
40 378,50 405,50 27,00
41 384,80 412,00 27,20
42 391,10 418,40 27,30
43 397,40 424,90 27,50
44 403,70 431,30 27,60
45 410,00 437,70 27,70

O zvýšenie netreba požiadať. Valorizované dôchodky začne Sociálna poisťovňa vyplácať už v januári 2021.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button