DôchodokSociálna poisťovňa

Odchod do dôchodku v roku 2021

Všetko, čo potrebujete vedieť pri vybavovaní starobného a predčasného dôchodku

Od januára 2021 začal platiť novelizovaný zákon o Sociálnom poistení, ktorý zmenil vek odchodu do dôchodku. V súčasnosti tak žiadatelia o penziu odchádzajú do dôchodku skôr ako minulý rok, mnohým tiež vznikol, alebo čochvíľa vznikne, nárok na predčasný dôchodok. Vďaka valorizácií sa tiež zvýšili minimálne penzie, a to najmenej o 26 eur.

Proces podávania a vybavovania žiadostí o odchod do penzie sa v súčasnosti výrazne zjednodušil a zrýchil.

Vek odchodu do dôchodku

Dosiahnutie dôchodkového veku je jednou z podmienok podania žiadosti pri odchode do penzie. Od 1. januára 2021 vstúpila do platnosti novela zákona o Sociálnom poistení, ktorá presne určuje vek odchodu do dôchodku po novom. Kedy dosiahne dôchodkový vek ten ktorý ročník, je priamo zakotvené v zákone. Nová tabuľka tiež napravila krivdu voči ženám z ročníkov 1958 – 1963, ktoré starý zákon posielal do dôchodku podstatne neskôr.

Tabuľka, ktorá určuje vek odchodu do dôchodku

Čítaj tu

Predčasný starobný dôchodok

Okrem dovŕšenia dôchodkového veku musí žiadateľ o predčasný dôchodok spĺňať niekoľko ďalších zákonom stanovených podmienok. Aj v roku 2021 platí, že musí byť dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu môžu chýbať najviac 2 roky a suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima.

Podmienky, ktoré musí žiadateľ o predčasný dôchodok spĺňať

Čítaj tu

Žiadateľ o predčasný starobný dôchodok ďalej nesmie byť v čase podávania žiadosti zamestnaný v trvalom pracovnom pomere ani na dohodu. Po priznaní predčasného starobného dôchodku však môže začať vykonávať pracovnú činnosť na dohodu o pracovnej činnosti, resp. na dohodu o vykonaní práce. Podľa platného zákona o Sociálnom poistení však môže zarobiť najviac 200 eur mesačne, resp. 2400 eur ročne. V prípadne, že poberateľ predčasnej penzie prekročí uvedený mzdový limit, predčasný dôchodok mu bude odobratý.

Pozrite sa, či máte nárok na predčasný dôchodok

Čítaj tu

Komu sa oplatí odísť do predčasného dôchodku?

Čítaj tu

dôchodok 2021
Dvere predčasného dôchodku sa otvárajú najmä ročníkom 1960 – 1962

Podanie žiadosti

Nový rezervačný systém Sociálnej poisťovne umožňuje objednať si na vybavovanie dôchodku presný termín na ktorejkoľvek pobočke, pričom požiadať online cestou možno o všetky typy dôchodkov. Odpoveď Sociálnej poisťovne, vrátane presného termínu budúcej návštevy, dostane budúci dôchodca v priebehu pár hodín aj s menom pridelenej pracovníčky. K správe je taktiež priložený zoznam tlačív a potvrdení, ktoré je nutné si priniesť so sebou.

Ako podať žiadosť o odchod do dôchodku

Čítaj tu

Doklady a potrebné informácie

Pri odchode do predčasného alebo starobného dôchodku je potrebné predložiť dokumenty, na základe ktorých bude schválená žiadosť, ale tiež výška penzie.  Aby sa schvaľovací proces zbytočne nepredlžoval, oplatí sa poznať, aké doklady bude od budúceho dôchodcu Sociálna poisťovňa vyžadovať a ako postupovať v prípade, že nám časť dokumentov chýba.

Odchod do dôchodku – doklady

Čítaj tu

Výška minimálneho dôchodku

Od 1. januára 2021 sa zvýšili všetky dôchodkové dávky buď o 2,6 percenta alebo o pevnú valorizačnú sumu 9,40 eur určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku vykázanej k 30. júnu 2020. Sociálna poisťovňa ich automaticky prepočítava podľa obidvoch vzorcov a dôchodcom priznáva tú vyššiu.

Odchod do dôchodku a minimálna penzia v roku 2021

Čítaj tu

Od januára je minimálny dôchodok vyšší o 26 eur

Čítaj tu

Prechod z invalidného do starobného dôchodku

Prechod z invalidného na starobný dôchodok neprebieha automaticky. Žiadateľ po dovŕšení dôchodkového veku môže požiadať o starobný dôchodok, ale aj nemusí. Je nutné si pripomenúť, že Sociálna poisťovňa bez podanej písomnej žiadosti zmenu z invalidného dôchodku na starobný sama svojvoľne neurobí.

Vybavovanie dôchodku netreba nechávať na poslednú chvíľu

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button