DôchodokPoradňa

Penzie sa budú valorizovať o dvojciferné číslo

ŠÚSR zverejnil hodnotu dôchodcovskej inflácie za I. polrok

Posledný údaj, ktorý chýbal k vyčísleniu priemernej dôchodcovskej inflácie za prvých šesť mesiacov od začiatku roka, je už známy. V porovnaní s uplynulým rokom dosiahla inflácia za domácnosti dôchodcov v júni neuveriteľných 14,1 percenta, a to aj napriek tomu, že nákupný košík seniorov sa od ostatných domácnosti značne líši. Seniori dokonca počas uplynulého mesiaca zaplatili za tovary a služby o takmer jedno percento viac ako ostatní.

Index spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov sa v júni 2022 medziročne zvýšil o 14,1 percenta, čím definitívne potvrdil januárovú valorizáciu dôchodkov o dvojciferné číslo. Podľa Štatistického úradu (ŠÚSR) dosiahla priemerná hodnota dôchodcovskej inflácie za I. polrok 2022 hodnotu 11,8 percenta, vďaka ktorej sa penzie v ďalšom roku zdvihnú o desiatky eur mesačne.

Dôchodky vyššie o desiatky eur

Viac ako 1,4 milióna penzistov tak od januára dostane viac peňazí. V prípade dôchodcov, poberajúcich priemerný starobný dôchodok (512,93 eur), pôjde o nárast o viac ako 60 eur mesačne. Aj keď vyššie číslo vzbudzuje dojem skokového navýšenia penzií, v skutočnosti len skopíruje enormný nárast cien tovarov a služieb.

Orientačné príklady valorizácie niektorých penzií ku dňu 1. január 2023
Výška priznaného dôchodku Penzia po valorizácii 11,8% Nárast penzie v eurách
350 391,30 41,30
400 447,20 47,20
500 559,00 59,00
600 670,80 70,80
700 782,60 82,60
800 894,40 94,40
900 1006,20 106,20

Štrnásty dôchodok: Priemernému penzistovi chýba 56 eur mesačne

 Čítaj tu

Súbeh dôchodkov

V prípade poberania viacerých druhov dôchodku súčasne, sa budú valorizovať obe dávky. Ak teda senior dostáva starobný dôchodok napríklad vo výške 425 eur a zároveň poberá vdovský v sume 178 eur, valorizácia súbehu penzií bude vyzerať nasledovne:

Starobný dôchodok vo výške 425 eur sa zvýši o 50,15 eura na 575,15 eura. Vdovský vzrastie z pôvodnej sumy 178 eura o 21 eur na 199 eur.

Dôchodca teda bude po novom mesačne dostávať o 71,15 eur viac, čiže 774,15 eur.

Zvyšovanie dôchodkov 2022 a 2023

 Čítaj tu

Minimálny dôchodok

Najnižšie penzie sa valorizujú pomocou iného mechanizmu ako ostatné dôchodky. Keďže minimálny dôchodok je dávka, ktorá je zákonom často umelo zdvihnutá nad hranicu chudoby a oproti riadnej penzii je vyššia aj o desiatky eur, nie je možné ju valorizovať rovnakým spôsobom. Úrady teda najprv prepočítajú pôvodný dôchodok a ak je po valorizácií vyšší ako hranica minimálneho dôchodku, penziu zvýšia. Inflácia však dosiahla také hodnoty, že aj mnoho minimálnych dôchodkov sa od januára zvýši. Najmä tie vyššie ako 305 eur, avšak navýšenie ani budúci rok nebude dramatické.

1. príklad

Výška priznanej penzie 305,00 eur
Dôchodok po valorizácii 11,8 % + 35,99 eur
Dôchodok po valorizácii 340,99 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

V tomto prípade sa seniorovi minimálny dôchodok zvýši o 6,59 eura mesačne, keďže suma jeho dôchodku po valorizácií je vyššia ako štátom garantovaný minimálny dôchodok.

2. príklad

Výška priznanej penzie 286,00 eur
Dôchodok po valorizácii 11,04 % + 33,75 eur
Dôchodok po valorizácii 319,75 eur
Priznaný minimálny dôchodok 334,40 eur

Keďže priznaný minimálny starobný dôchodok je vyšší ako penzia po novoročnej valorizácií (2023), tomuto dôchodcovi sa penzia ani s príchodom nového roku nezvýši.

Niektoré minimálne dôchodky sa valorizovať budú

 Čítaj tu

Valorizácia penzií prebehne automaticky

Zvýšené penzie budú prvýkrát vyplatené vo výplatnom termíne v mesiaci január 2023 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2023 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2023. To znamená, že dôchodcovi, ktorý dostáva svoju penziu napríklad 20. deň v mesiaci, bude rozhodnutie doručené tesne pred 20. januárom 2023. O zvýšenie dôchodkov na základe valorizácie nie je potrebné požiadať, úrady dôchodky automaticky prepočítajú a zvýšia. O novej výške penzie bude Sociálna poisťovňa informovať písomne.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button