DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Podpísané – 13. dôchodky vyplatia v júli

Dôchodcovia dostanú extra penzie v plnej výške

Prezidentka podpísala novelu zákona o 13. dôchodkoch, ktorá počíta s tým, že dôchodcom budú extra penzie vyplatené o pol roka skôr, teda už v júli tohto roka. Zmena zákona má pomôcť s aktuálnymi zvýšenými finančnými nákladmi spôsobenými rastom cien tovarov a služieb.

Nárok na predčasný 13. dôchodok majú všetci poberatelia starobného, predčasného starobného, invalidného dôchodku, ako aj o poberatelia všetkých pozostalostných dôchodkov – vdovských, vdoveckých a sirotských. Novelou zákona o 13. dôchodku (z. č. 296/2020 Z. z.) bude vyplatený 13. dôchodok v celej výške v júli z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v celkovej výške približne 301,2 miliónov eur. Pri predpokladanom počte poberateľov dôchodkových dávok 1,44 milióna osôb pôjde v priemere približne o sume 209,60 eur.

V najbližších mesiacoch vzrastú penzie o desiatky eur

Čítaj tu

Podmienky nároku na 13. dôchodok

Podmienky nároku na 13. dôchodok ostávajú zachované rovnako, ako v predchádzajúcom období. Pri poberaní viacerých druhov dôchodkov, vrátane dôchodkov z cudziny, sa ich výška zráta a podľa výslednej sumy bude poberateľovi vypočítaná výška 13. dôchodku, ktorá sa bude odvíjať od životného minima, ktorého nová hodnota bude známa k 1. júlu 2022.

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Čítaj tu

trinásty dôchodok
Výška 13. dôchodku je od 50 do 300 eur

Skoršie vyplatenie kompenzuje infláciu

Skoršie vyplatenie 13. dôchodkov predstavuje kompenzáciu výrazného rastu spotrebiteľských cien, keďže inflácia za domácnosti dôchodcov dosiahla vo februári medziročnú hodnotu 9,9 %. Ďalším dôvodom je aj predpokladané zvýšenie medziročnej miery inflácie za domácnosti dôchodcov za I. polrok 2022 o 9,3 % (makroekonomická prognóza Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky z marca 2022). Podľa v súčasnosti platnej legislatívy sa komplexné zvýšenie dôchodkových dávok na základe rastu spotrebiteľských cien premietne až od 1. januára 2023.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button