DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Seniori nemusia odovzdávať penziu domovu dôchodcov

Každý dôchodca má právo rozhodovať o vlastnom dôchodku

Ku koncu júna roku 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa celkovo viac ako 980 tisíc dôchodkov na bankový účet a takmer 400 tisíc dávok v hotovosti. Dostávať dôchodok na účet je teda stále najvyužívanejšou formou jeho výplaty. Čo však seniori či poberatelia akýchkoľvek dôchodkových dávok žijúci v domovoch sociálnych služieb či domovoch pre dôchodcov? Podľa zákona si môžu dôchodok spravovať sami.

Ľudia odkázaní či žiadajúci o pobyt v niektorom zariadení sociálnych služieb sa často stretávajú s podmienkou zasielať svoj dôchodok automaticky príslušnému ústavu, ktorý z neho uhrádza všetky náklady spojené s pobytom či lieky a zdravotnícke pomôcky. Málokto však vie, že podľa platnej legislatívy nemusí senior súhlasiť so spravovaním svojho vlastného dôchodku tak, ako to domovy často prezentujú.

Výška dôchodku: Ženy ťahajú za kratší koniec

Čítaj tu

O svojom dôchodku rozhoduje senior

Domovy dôchodcov často využívajú možnosť zasielania dôchodkov svojich zverencov pomocou hromadne vyplácanej listiny priamo na účet zariadenia, kde ho ďalej podľa interných dohôd spravujú. Väčšina seniorov s takýmto postupom súhlasí, avšak nemusí. Podľa zákona o sociálnom poistení sa každý dôchodca môže dobrovoľne rozhodnúť a vybrať si spôsob poukazovania výplaty dôchodku. Okrem zasielania dávky priamo zariadeniu sociálnych služieb môže dôchodok naďalej dostávať na svoj vlastný bankový účet alebo v hotovosti poštou, za čo by domovom v žiadnom prípade nemal byť znevýhodnený či nebodaj odmietnutý.

výplata dôchodku
Seniori žijúci v domovoch dôchodcov môžu požiadať o výplatu dôchodku na bankový účet či v hotovosti poštou

Výplata na bankový účet

O zmenu výplaty dôchodku na svoj bankový účet je potrebné písomne požiadať práve Sociálnu poisťovňu, ktorá následne prevedie zmenu. Ak seniori nemajú možnosť dostať sa k originálnemu tlačivu, postačí aj neformálna písomná žiadosť, ku ktorej je potrebné priložiť hodnoverný doklad o tom, že je majiteľom bankového účtu, na ktorý výplatu dôchodkovej dávky požaduje. K slovu sa dostane aj overenie totožnosti, nezabudnite preto do žiadosti o zmenu spôsobu vyplácania dôchodku uviesť svoje identifikačné údaje, akými sú meno, priezvisko, adresa bydliska vrátane PSČ či rodné číslo a správne číslo bankového účtu v tvare IBAN. Pomôžu rovnako pracovníci banky, kde o zmenu vyplácania môžete taktiež požiadať.

Problém s určením výšky dôchodku? Častejšie, ako si myslíte

Čítaj tu

Dôchodok do vlastných rúk

Ďalšou možnosťou je, nechať si nosiť dôchodok pracovníčkou pošty do vlastných rúk v hotovosti. Pokiaľ máte záujem o tento spôsob vyplácania, Sociálnej poisťovni musíte doručiť neformálnu žiadosť o ukončenie vyplácania dôchodkovej dávky na bankový účet sociálneho zariadenia. Odporúčame vám, aby však súčasťou bolo aj originálne tlačivo z poisťovne, ktoré nájdete na pobočke alebo ich webovej stránke.

Takto môžete ušetriť: Prehľad seniorských zliav

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: 123rf.com, Pixabay.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button