DôchodokPoradňa

Suma nároku na predčasný dôchodok sa opäť zvýši

Odísť do predčasnej penzie bude od júla ťažšie

Jednou z podmienok priznania predčasného starobného dôchodku je jeho výška, ktorá musí byť v čase podania žiadosti najmenej na hodnote 1,2 násobku životného minima. Ak úrady vypočítajú dávku, ktorá je nižšia, žiadosť o predčasný dôchodok zamietnu.

Životné minimum by sa malo od júla 2022 zvýšiť o 7,5 percenta, teda o 16,30 eur. Podľa informácií zo Štatistického úradu SR, presne o takúto hodnotu medziročne vzrástli príjmy slovenských domácnosti za prvý štvrťrok 2022, od ktorého sa výška životného minima odvíja.

Na obdobie od 1. júla 2022 do 30. júna 2023 tak stanovili jeho výšku na viac ako 234 eur mesačne.

Výška predčasného dôchodku je aj o desiatky eur nižšia

Čítaj tu

O nároku rozhoduje výška vypočítanej dávky

Jednou z podmienok priznania predčasného starobného dôchodku je, aby vypočítaná dávka bola najmenej na hodnote 1,2 násobku životného minima ku dňu podania žiadosti. Od júla sa táto hranica posunula z predošlých 261,67 eur na aktuálnych takmer 281 eur a platiť bude do konca júna 2023.

Ak žiadateľ spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na priznanie predčasnej penzie, no vypočítaný dôchodok je nižší ako 281 eur, dávku mu úrady zamietnu. Ak je ale najmenej na hodnote 281 eur a viac, predčasnú penziu mu priznajú.

odchod do dôchodku
Hranica priznania predčasnej penzie je 281 eur

Príklad zamietnutia predčasnej penzie

Helena dovŕši dôchodkový vek 19. júla 2023, požiada však o priznanie predčasného starobného dôchodku už od 19. júla 2022. Do dovŕšenia dôchodkového veku jej chýba jeden rok, presne 365 dní. Hodnota jej priemerného osobného mzdového bodu je 0,5081, aktuálna dôchodková hodnota na rok 2022 je 15,1300 eura a za svoju kariéru odpracovala 30 rokov.

Do dôchodku idú ročníky 1959 a 1960

Čítaj tu

Suma predčasnej starobnej penzie sa vypočíta nasledovne:

určí sa plná suma dôchodku:

  • 0,5081 × 30 × 1­5,1300 = 230,62 eur mesačne

táto suma sa ďalej zníži za 365 dní chýbajúcich do dovŕšenia dôchodkového veku:

  • hodnota percentuálneho zníženia = (365 : 30) x 0,5

prihliada sa aj na zvyšky dní kratšie ako 30 = hodnota percentuálneho zníženia = 13 × 0,5 = 6,5 %

  • 230,62 – (6,5 % x 230,62) = 230,62 – 14,99 = 215,70 eur mesačne

Suma dôchodku sa následne zvýši o 2,80 eur na 218,50 eur mesačne.

Keďže však suma vypočítaného predčasného starobného dôchodku v prípade pani Heleny nie je vyššia ako 1,2 násobok sumy životného minima (platného od júla 2022), bude žiadosť o predčasný starobný dôchodok zamietnutá.

Komu sa oplatí doplatiť si chýbajúce roky?

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button