Zo života

Vnúčatá – silné puto založené na dôvere

Byť šťastným starým rodičom je požehnaním

Životná dráha každého z nás ubieha neuveriteľne rýchlo. Ani sa nenazdáme a je tu zrelý vek. Sú v ňom obsiahnuté rôzne sociálne role, situácie, nekonečné poznatky, životná múdrosť. Jednou z mimoriadne výnimočných a prínosných sociálnych rolí v etapách životného cyklu je aj rola starých rodičov. Tí môžu byť svojou láskavosťou a hodnotovým ukotvením akousi záchrannou sieťou. Jednak pre svoje deti, ale i vnúčatá, v prípade potreby suplovania rodičov, z dôvodu ich pracovnej vyťaženosti, choroby alebo zlyhania.

V porovnaní so súčasnými, boli starí rodičia z predchádzajúcej generácie rovnakí, ibaže životný štýl a doba boli odlišné. V zmysle tradícií zostávajú aj dnes nesmiernym zdrojom podpory a skúseností. Sú neoceniteľní pri opatere vnúčaťa v prípade vysokej horúčky, rozbitého kolena, ale tiež pri formovaní jeho osobnosti.

Dôchodky v roku 2020: Čo nás čaká?

Čítaj tu

Aktívni či pasívni starí rodičia

Či však budú môcť byť aktívnymi, ovplyvňujúcimi, nápomocnými alebo len pasívnymi starými rodičmi, nezáleží od nich samotných. Očakávania i povinnosti, vyplývajúce z uvedenej role, sa naplnia za istých predpokladov. Ak budú v rodine pozitívne vzťahy. Ak budú mať starí rodičia pozitívne vzťahy s rodičmi dieťaťa. Ak nebudú ich hodnotové priority rozdielne. Ak budú starí rodičia vitálni, životaschopní. Ak sa nenarušia obojstranne zabehnuté režimy a stereotypy.  Faktom zostáva, že vyspelí rodičia budú zohľadňovať celé spektrum potrieb svojho dieťaťa, a teda preferovať pravidelný osobný kontakt so starými rodičmi, a to aj v prípade, ak sú od seba vzdialení bydliskami. Stačí vôľa a snaha.

vnúčatá
Starí rodičia sú tiež neoceniteľní pri formovaní osobnosti malého človeka

Vzájomný kontakt umocní pocit šťastia

Najväčším darom pre starých rodičov sú vnúčatá. Pocit šťastia poskytuje zdravý, proporcionálne vyvážený vzťah s nimi. Postupne sa cez rôzne aktivity, konštruktívne, súťažné alebo tvorivé hry (spoločenské hry pre celú rodinu, pomoc v záhrade, v kuchyni, spoločný výlet, návšteva podujatia, cukrárne…) medzi nimi vytvára vzájomná blízkosť. Pohodový vzťah a neskôr i silné puto, založené na dôvere. Otvorenou komunikáciou sa skôr či neskôr láskavým starým rodičom pootvoria dvierka do duše i sveta vnúčaťa. Vzhľadom na isté obmedzenia vyššieho veku nechcú premeškať žiadnu z príležitosti vzájomného obohatenia. Ak sa im dostane takého požehnania, je to predpoklad nového zmyslu života.

Čo zdražie a čo zlacnie v roku 2020?

Čítaj tu

Text: Marika Tomová
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Pozrite si taktiež
Close
Back to top button