Všetko o koronavíruse

koronavírus

Koronavírus – dôležité informácie

Priemerná inkubačná doba, pokiaľ sa prejavia možné príznaky ochorenia trvá 5,1 dňa.

Doba karantény 14 dní je opodstatnená.

Analýza (Bloombergovej školy verejného zdravia) poukazuje na fakt, že pri 97,5 percent ľudí, u ktorých sa prejavili príznaky ochorenia Covid-19, sa tak stalo do 11,5 dňa od infikovania.

Vírus zostáva v dýchacích cestách 20 dní po infikovaní (zdroj: Časopis Lancet, zistenia čínskych lekárov).

Pandémia – epidémia koronavírusu bola Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) označená 11.marca.2020.

Tipy, ako sa pred nákazou chrániť

Čítaj tu

COVID-19: Pribudlo ďalších 14 nových prípadov, celkový počet pozitívnych je 137

Dátum: 20. marca 2020

Výsledky laboratórnych testov dnes ukázali 14 nových pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19, negatívnych vzoriek bolo 354. Celkový počet ľudí s ochorením COVID-19 tak na Slovensku dosiahol počet 137. S negatívnym výsledkom skončilo doteraz 2670 testov.

VLÁDA SR VYHLÁSILA NÚDZOVÝ STAV

 • zatvorené maloobchodné prevádzky s výnimkou potravín, lekární, drogérií, predajní tlače, pôšt, bánk, čerpacích staníc, stravovacích prevádzok, veterinárnych prevádzok, obchodov s krmivom pre zvieratá, telekomunikačných operátorov, prevádzok internetových obchodov (eshop) a donáškových služieb, práčovní a čistiarní odevov, taxislužieb prevážajúcich tovary, autoservisov a odťahových služieb, či pohrebných služieb,
 • zakazuje sa aj prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania.

Opatrenia a usmernenia ÚVZ SR:

 • núdzový stav platí pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby vykonali kroky smerujúce k obmedzeniu plánovaných operačných výkonov, ktorých odloženie neohrozí život a zdravie.

Ústredný krízový štáb SR a ÚVZ SR zároveň odporúča:

 • občanom obmedziť mobilitu mimo bydliska na nevyhnutnú mieru,
 • samosprávam a prevádzkovateľom dopravy zakázať vstup do ich priestorov bez prekrytia dýchacích ciest.

Ako sa prejavuje nákaza koronavírusu a prepuknutie ochorenia Covid-19?

Čítaj tu

NAĎALEJ PLATIA AJ ĎAĽŠIE MIMORIADNE OPATRENIA:

 • povinná 14-dňová karanténa pre ľudí, ktorí sa vrátia zo zahraničia, výnimku majú vodiči nákladnej kamiónovej dopravy,
 • od pondelka 16.3.2020 sú zatvorené školy a školské zariadenia,
 • zatvorenie všetkých troch medzinárodných letísk,
 • zavedenie dočasných hraničných kontrol so všetkými susednými štátmi,
 • na územie SR sa dostanú len osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v SR, alebo platným pasom,
 • neodporúča sa cestovanie do zahraničia,
 • zastavenie medzinárodnej vlakovej a autobusovej dopravy, obmedzenie vnútroštátnej,
 • lode nesmú zastavovať v slovenských prístavoch,
 • zatvorenie lyžiarskych stredísk, wellness centier, zábavných parkov, aquaparkov, barov, diskoték,
 • zatvorenie kultúrnych zariadení,
 • obmedzenie otváracích hodín na úradoch,
 • zákaz návštev pacientov vo všetkých slovenských nemocniciach, domovoch sociálnych služieb, detských domovoch.

Nebezpečné mýty a fakty o koronavíruse

Čítaj tu

14-DŇOVÁ KARANTÉNA

Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil od 7.00 13. marca 2020 povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia.
Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1659 eur.
Zároveň sa všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca 2020 vrátia zo zahraničia ako organizované skupiny alebo sa o ich repatriácii rozhodne, nariaďuje izolácia v zariadeniach MV SR.

Koronavírus: Ako požiadať o dôchodok v čase mimoriadnej situácie?

Čítaj tu

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka a zároveň počas uplynulých 14 dní ste navštívili krajinu s potvrdeným výskytom tohto ochorenia alebo ste boli v kontakte s osobou pozitívnou na koronavírus, odporúčame postupovať nasledovne:

 • výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave a cestovateľskej anamnéze,
 • nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
 • následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov.

Informácie budeme priebežne dopĺňať.

Back to top button