DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Začali vyplácať trináste dôchodky

Na túto sociálnu dávku nesmie siahnuť ani exekútor

Už dva dni rozposiela Sociálna poisťovňa očakávané trináste dôchodky aj seniorom, pričom priemerná vyplácaná suma pri starobných dôchodkoch, ale aj pri predčasnej penzii, je 198 eur. Prislúcha totiž priemernej sume poberanej dávky, ktorá bola k poslednému októbru u oboch takmer 505 eur. Výška trinásteho dôchodku však môže byť od 50 do 300 eur.

Cieľom novembrového termínu vyplácania zaslúženej extra dávky pre dôchodcov je vyplatenie finančných prostriedkov v dostatočnom časovom predstihu pred Vianocami. Mnoho seniorov ich totiž využije v kruhu svojej rodiny a na prípravu sviatkov. Tento rok rozpošle Sociálna poisťovňa trinástu penziu až 1 418 000 poberateľom starobného, predčasného starobného, invalidného či pozostalostného dôchodku. V štátnom rozpočte na to vyčlenili približne 303 miliónov eur.

Seniorov peniaze navyše tešia

Maximálna suma trinásteho dôchodku v roku 2021 je rovnaká ako vlani, a teda 300 eur. Dostanú ju tí poberatelia, ktorých dôchodok mesačne nepresahuje 218,06 eur. Príjemcom, ktorí majú penziu v rozpätí od 218,07 eur do 912,50 eur mesačne, sa bude 13. dôchodok znižovať až do minimálnej sumy 50,01 eur. Najnižší trinásty dôchodok, v sume 50 eur, dostanú poberatelia najvyšších penzií, a teda v sume vyššej ako je 912,50 eur mesačne.

Vypočítajte si výšku 13. dôchodku – kalkulačka

Čítaj tu

Súbeh penzií a trinásty dôchodok

Ak dôchodca dostáva dve penzie súčasne, Sociálna poisťovňa mu vyplatí len jeden trinásty dôchodok. Poberané dávky najprv sčíta, posúdi a následne vyplatí jednu extra penziu adekvátnu k výslednej sume.

Ak napríklad starobný dôchodca poberá dôchodok vo výške 364,50 eur a zároveň poberá vdovecký vo výške 127,50 eur, spolu od štátu dostáva 492 eur. K tomu prislúchajúci trinásty dôchodok predstavuje suma 201,40 eur.

Rovnako sa postupuje aj v prípade invalidného dôchodcu. Ak poberá dôchodok napríklad 360,40 eur mesačne a k tomu vdovecký v sume 214,90 eur mesačne, spolu dostáva 575,30 eur. Sociálna poisťovňa mu teda trinásty dôchodok vyplatí v sume 171,40 eur.

vianočný príspevok 2021
Najvyššia suma 13. dôchodku zostala nezmenená. Najviac si teda dôchodcovia prilepšia o 300 eur.

Aj vojakom, aj mimo Slovenska

Podobne ako v minulosti, aj v tomto roku platí podmienka, že trinásty dôchodok dostane iba ten penzista, ktorý má nárok na výplatu dôchodku v novembri 2021. Sociálna poisťovňa ho pritom vyplatí aj poberateľom dôchodkov s bydliskom mimo Slovenska. Ak dôchodok vypláca okrem Sociálnej poisťovne aj iný platiteľ, napríklad Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia, Ministerstvo vnútra SR a podobne, 13. dôchodok vyplatí tá inštitúcia, ktorá vypláca vyšší dôchodok.

Zmeny v dôchodkoch v roku 2022

Čítaj tu

Trinásty dôchodok nepodlieha exekúcii

Dôchodcovia, ktorí majú nariadené exekučné zrážky zo svojej penzie o vianočný dôchodok ani tento rok neprídu, nepodlieha totiž exekúcii. Penzista ho teda dostane celý a v takej výške, na akú má nárok. Exekútor nesmie na trinásty dôchodok siahnuť ani v prípade, že je poukázaný na účet v banke, pretože sa jedná o štátnu sociálnu dávku. Nie je teda príjmom, ktorý nahrádza odmenu za prácu, a preto ho ani nie je možné exekučne krátiť.

Vyššie životné minimum sťaží cestu k predčasnému dôchodku

Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Zdroj: Sociálna poisťovňa
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button