DôchodokPoradňaSociálna poisťovňa

Ženy majú nižšie dôchodky ako muži

Rozdiely medzi mužmi a ženami sú všade

Určite viete o tom, že ženy na Slovensku dostávajú nižšie penzie ako muži. Aj keď majú rovnakú účasť na budovaní spoločnosti ako muži, ich finančné ohodnotenie je podstatne nižšie. 

K 30. novembru 2017 nadobudla hodnota priemerného starobného dôchodku výšku 428,21 €. Pritom hodnota priemerného starobného dôchodku ženy je približne 380 € a hodnota priemerného starobného dôchodku muža je približne 470 €.

Faktory ovplyvňujúce rozdiely v priemerných dôchodkoch

Pýtate sa, prečo je to tak? Faktorov pre nižšiu hodnotu starobného dôchodku žien je viacero. Azda najvýznamnejším a zároveň najvýraznejším je ten, že ženy na Slovensku (i keď nie len tu) v produktívnom veku zarábajú podstatne menej ako muži. Keď majú ženy nižšie zárobky, tak odvádzajú nižšie odvody do sociálnej poisťovne a zákonite budú mať nižší vymeriavací základ pre vypočítanie starobného dôchodku.

Ďalším faktorom je aj to, že práve žena je tá osoba, ktorá sa stará o deti. Keď sa žene narodí dieťa, ostáva na materskej a následne i na rodičovskej dovolenke. Tým sa jej rapídne zníži príjem a potom ostáva na mužovi, aby doplnil financie.

rozdielne dôchodky
Ženy majú nižšie dôchodky ako muži

Porovnanie aj v číslach

Slovenské ženy celkovo zarobia približne o 23 percent menej ako slovenskí muži. V globálnom meradle je tento rozdiel dosť výrazný. Ale pre porovnanie v celej Európskej únii zarobí žena v priemere približne o 16 percent menej ako muž.

Ďalšou rozdielovou položkou sú odmeny za vykonanú prácu. Na Slovensku dostane žena za rovnakú prácu o 16 percent nižšiu odmenu ako muž.

Čo z toho vyplýva?

Tým, že sú ženy podstatne menej finančne ohodnotené ako muži už v produktívnom období, tým nastupujú výrazné finančné rozdiely aj v postproduktívnom veku, zjavné najmä vo výške penzie. Kým muž – dôchodca poberá v priemere penziu vo výške 470 €, žena – dôchodkyňa poberá v priemere penziu vo výške 380 €. Približný rozdiel je okolo 90 €.

 

Text. Mgr.  Mária Gloneková
Foto: Pixabay.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button