Domov dôchodcov - Nálepkovo

Domov dôchodcov Nálepkovo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb so zameraním na cieľovú skupinu seniorov a osoby trpiace zdravotným postihnutím akým je najmä Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie formou poskytovania celoročnej sociálnej služby s možnosťou intervencie aj pre obyvateľov mimo zariadenia sociálnych služieb.

Telefón: 053/42 98 246
Email:  domov@domovnalepkovo.sk
Adresa: Letná 8 352, Nálepkovo, okres Gelnica, 05333
WWW:  www.domovnalepkovo.sk