PoradňaSociálna poisťovňa

Takto sa budú v januári valorizovať dôchodky

Existujúce a novopriznané penzie sa budú zvyšovať rozdielnym percentom

Sociálna poisťovňa od 1. 1. 2024 zvýši vyplácané dôchodky o 3,6 % a novopriznávané o 14,5 %, dôchodcovia nemusia o nič žiadať.

Dôchodcovia dostanú v novom roku vyššie dôchodky. Sociálna poisťovňa vyplácané dôchodky zvýši o 3,6 % automaticky, o valorizáciu teda nemusia osobitne žiadať. Dôchodok v novej výške dostanú v obvyklých januárových výplatných termínoch. Sociálna poisťovňa im zároveň v januári 2024 zašle aj písomné rozhodnutie. Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna poberateľov dôchodkov. Novopriznávané dôchodky, o ktorých bude Sociálna poisťovňa rozhodovať v budúcom roku, sa budú valorizovať o 14,5 %.

Ako sa určuje valorizácia dôchodkov

Percento pravidelnej každoročnej valorizácie dôchodkov sa odvíja od porovnania medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov za prvých deväť mesiacov a pre rok 2024 aj za prvý polrok roka 2023. Štatistický úrad SR zverejnil, že percento medziročného rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov (tzv. dôchodcovská inflácia) za prvých deväť mesiacov roka 2023 je 12,5 %. Dôchodcovská inflácia za prvý polrok roka 2023 bola 14,5 %. Pri zvýšení dôchodkov priznaných v roku 2024 sa podľa platného zákona o sociálnom poistení použije vyššia hodnota, teda 14,5 %. Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára 2024 zvýšia o 3,6 %. Percento zvýšenia je určené podľa vzorca uvedeného v prílohe č. 4a k platnému zákonu o sociálnom poistení, ktorý zohľadňuje mimoriadnu valorizáciu dôchodkov v roku 2023.

Minimálne dôchodky v októbri vzrástli

 Čítaj tu

Zvýšené dôchodky dostane viac ako 1,4 milióna dôchodcov

O zvýšenie (valorizáciu) dôchodkových dávok nie je potrebné Sociálnu poisťovňu žiadať. O zvýšení dostanú poberatelia dôchodkov písomné rozhodnutie a dôchodky vo vyššej sume im budú prvý raz vyplatené vo výplatnom termíne v januári 2024 aj s doplatkom zvýšenia od 1. januára 2024 do dňa predchádzajúceho výplatnému termínu v januári 2024. Sociálna poisťovňa v budúcom roku zvýši   o 3,6 % všetky druhy vyplácaných dôchodkových dávok (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). K 30. septembru 2023 ich vyplácala viac ako 1,7 milióna a dostávalo ich viac ako 1,4 milióna dôchodcov.

Rast priemerného starobného dôchodku

Pre ilustráciu, priemerný vyplácaný starobný dôchodok koncom septembra 2023 dosiahol výšku 643,70 eura. Po valorizácii sa v budúcom roku jeho suma zvýši o 23,20 eura na 666,90 eura mesačne.

Príklad:

Starobný dôchodok bol priznaný od 2. septembra 2023 v sume 656,00 eur mesačne (odo dňa priznania je vypočítaná suma starobného dôchodku 530,50 eur valorizovaná o 11,8 %, t. j. o 62,60 eur na 593,10 eur, a následne aj o mimoriadnu valorizáciu o 10,6 %, t. j. o 62,90 eur na 656,00 eur). Preto po mimoriadnej valorizácii v roku 2023 sa vyplácaná suma starobného dôchodku 656,00 eur od 1. januára 2024 bude valorizovať o 3,6 %, t. j. o 23,70 eur (656,00 x 3,6 % = 23,70) na 679,70,70 eur mesačne.

Kedy odísť do dôchodku?

 Čítaj tu

Zvyšovanie minimálnych dôchodkov 2024
Minimálne dôchodky sa valorizujú iným spôsobom

Minimálne dôchodky a valorizácia

Pre tento druh dôchodku platí osobitný mechanizmus. Na valorizáciu dôchodku od 1. januára 2024 sa zo zákona neprihliada na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa suma dôchodku bez tohto zvýšenia.

Ak suma dôchodku bude aj po valorizácii nižšia ako minimálny dôchodok, Sociálna poisťovňa ďalej zvýši sumu dôchodku na sumu minimálneho dôchodku. Keďže sa suma minimálneho dôchodku od 1. januára 2024 v porovnaní so sumou minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 nebude meniť, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume (teda minimálny dôchodok, ktorý je pre neho po valorizácii dôchodku finančne výhodnejší).

Ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Maximálny rodičovský bonus bude vyšší

 Čítaj tu

Príklad:

Starobný dôchodok priznaný od 16. októbra 2023 v sume 316,80 eur (v priznanej sume je valorizácia o 11,8 % a následne aj o 10,6 %) je zvýšený a vyplácaný v sume minimálneho dôchodku 474,60 eur mesačne za 42 rokovobdobia dôchodkového poistenia na účely zvýšenia na sumu minimálneho dôchodku (zvýšenie na sumu minimálneho dôchodku je 157,80 eur). Aj od 1. januára 2024 suma minimálneho dôchodku zostáva na úrovni 474,60 eur mesačne.

Text: Sociálna poisťovňa
Zdroj: Socpoist.sk
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Súvisiace články

Back to top button