DôchodokPoradňarodičovský dôchodok

Maximálny rodičovský dôchodok bude vyšší

Jeho suma však bude závisieť od hrubej mzdy dieťaťa v roku 2022

Suma rodičovského dôchodku sa bude začiatkom roka 2024 opäť prepočítavať. Niektorým seniorom sa zvýši, iným možno zníži a niektorým naň nevznikne nárok vôbec. Pôvodným zámerom pri tvorbe zákona o rodičovskom dôchodku bolo ponechať ho, v prípade jeho priznania, bez zmeny po dobu nasledujúcich piatich rokov. Konečná podoba zákona však počíta s tým, že nárok na rodičovský dôchodok sa bude prehodnocovať vždy začiatkom roka a jeho výška optimalizovať na základe vymeriavacích základov detí spred dvoch rokov. Pre rok 2024 sa teda bude vyčíslovať z hrubej mzdy dieťaťa z roku 2022 a vyplácať sa bude mesačne. Seniori tak v jeden deň dostanú vyplatené dve dôchodkové dávky.

Výpočet výšky rodičovského dôchodku sa ani na rok nezmení. Jeho suma sa bude naďalej určovať ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa rovnako pre matku aj pre otca. Zmena nastáva v prípade maximálnej výšky rodičovského dôchodku. Ten je stanovený ako 1,5 percenta jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu. Všeobecný vymeriavací základ (VVZ) pre rok 2022 bol stanovený na sumu 15 648 eur, z neho ďalej vyplýva maximálna výška mesačného rodičovského dôchodku za jedno dieťa a pre jedného rodiča v sume 23,50 eur. Minimálnu sumu pritom zákon nestanovuje a prax v aktuálnom roku ukázala, že rodičovský dôchodok môže mať výšku určenú aj v centoch.

Výpočet maximálneho rodičovského dôchodku

Všeobecný vymeriavací základ pre rok 2022 je 15 648 eur.

Jedna dvanástina z VVZ je 15 648 : 12 = 1 304 eur.

1,2 násobok mesačného VVZ je 1 304 x 1,2 = 1 564,80 eur.

1,5 % z mesačného VVZ je 23,50 eur.

Maximálna suma mesačného rodičovského dôchodku pre jedného rodiča bude od 1. januára 2024 23,50 eur. V roku 2023 to bolo 21,80 eur.

rodičovský bonus 2024
Maximálny rodičovský dôchodok bude v roku 2024 23,50 eur

Kedy zaniká nárok na rodičovský dôchodok

Aby nárok na rodičovský dôchodok od 1. januára 2024 vôbec vznikol, muselo dieťa v posudzovanom období, to znamená pred dvomi rokmi, teda v roku 2022, pracovať, resp. platiť dôchodkové poistenie, či už povinné alebo dobrovoľné. Pokiaľ dieťa v danom roku neplatilo odvody vôbec, nárok na rodičovský dôchodok od januára 2024 seniorovi nevznikne, napriek tomu, že v roku 2023 mu vyplatený bol.

Nárok na rodičovský dôchodok nemajú ani dôchodcovia poberajúci akýkoľvek typ predčasného starobného dôchodku.

Minimálne dôchodky stúpnu od októbra najmenej o 24 eur

 Čítaj tu

Výška rodičovského dôchodku v roku 2024

Aj samotná výška rodičovského dôchodku od 1. januára 2024 sa môže líšiť od sumy rodičovského dôchodku priznanej pre rok 2023. Ako bolo spomenuté, rodičovský dôchodok sa na budúci rok bude vypočítavať z jednej dvanástiny úhrnu hrubých miezd detí v roku 2022. Ak malo teda dieťa v roku 2022 nižšiu hrubú mzdu ako v roku 2021, alebo pracovalo menej ako celých dvanásť mesiacov, aj rodičovský dôchodok bude budúci rok nižší.

Aký vysoký bude 13. dôchodok?

 Čítaj tu

Spätné doplatenie rodičovského dôchodku

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká dovŕšením dôchodkového veku. Ak sa osoba rozhodne naďalej pracovať a o penziu požiada neskôr, bude jej spätne vyplatená až za obdobie troch rokov od dovŕšenia dôchodkového veku. Rodičovský dôchodok môže byť tiež spätne vyplatený, ale najskôr od 1. januára 2023, kedy vstúpil do platnosti.

Oplatí sa odísť do penzie teraz alebo počkať do roku 2024?

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button