DôchodokPoradňa

Dôchodcom začali vyplácať 13. dôchodky

Vláda sa dohodla, že o rok to bude dvakrát toľko

Sociálna poisťovňa začala s vyplácaním trinástych dôchodkov, ktoré sa k poberateľom dostanú v obvyklý deň výplaty dôchodkovej dávky. Trinásty dôchodok dostanú všetci, ktorým v novembri vznikol nárok na dôchodkovú dávku. Seniorom, ktorí na rozhodnutie o priznaní penzie ešte len čakajú, ho vyplatia spätne.

Maximálna výška 13. dôchodku je 300 eur a je určená poberateľom penzií vo výške 268,88 eura a menej. Naopak, najnižší trinásty dôchodok, v sume 50 eur, dostanú dôchodcovia s penziou 963,33 eur a viac. Presná výška 13. dôchodku závisí od súčtu všetkých poberaných penzií a dá sa jednoducho vypočítať vďaka on-line kalkulačke Sociálnej poisťovne. O 13. dôchodok netreba žiadať, vyplatený bude automaticky. Každý dôchodca má nárok iba na jeden trinásty dôchodok.

Spätné doplatenie 13. dôchodku

Pokiaľ dôchodcovi vznikol nárok na dôchodok s výplatným termínom dôchodkovej dávky v novembri 2023, potom má nárok aj na vyplatenie trinásteho dôchodku. Rozhodujúcim bol dátum podania žiadosti a dovŕšenie dôchodkového veku pred 31. októbrom 2023. Aj keď lehota priznania penzie je 60 dní, ak ju uznajú, dôchodcovi patrí aj trinásty dôchodok, ktorý mu bude spätne vyplatený.

Takto sa bude od januára valorizovať minimálny dôchodok

 Čítaj tu

trinásty dôchodok
Maximálna suma 13. dôchodku je 300 eur

Súbeh dôchodkov

V prípade, že penzista poberá viacero dôchodkov súčasne, ovplyvní to aj výšku priznaného trinásteho dôchodku. Poberatelia napríklad vdovskej a starobnej penzie (či inej kombinácie pri súbehu dôchodkov) nedostanú dva trináste dôchodky, ale iba jeden. Sociálna poisťovňa obe vyplácané sumy spočíta a na základe výsledku prizná poberateľovi len jeden 13. dôchodok v príslušnej výške.

Na určenie sumy 13. dôchodku sa prihliada aj na ďalšie dôchodkové príjmy (napr. výsluhové dôchodky, dôchodky zo zahraničia, dôchodky z II. piliera, vyrovnávací príplatok a pod.). Čím vyšší je dôchodok a ďalšie dôchodkové príjmy, tým nižší je 13. dôchodok.

Príklad:

Dôchodkyňa na predčasnom starobnom dôchodku dostáva mesačne penziu vo výške 490,60 eur. K tomu však po manželovi poberá vdovský dôchodok v sume 247,40 eur. Spolu po sčítaní oboch vyjde ako základ na určenie 13. dôchodku suma 738 eur. K tomu prislúchajúci 13. dôchodok bude vo výške 131,12 eur.

Maximálny rodičovský dôchodok bude vyšší

 Čítaj tu

Trinásty dôchodok v roku 2024

Minister práce sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš sa v pondelok (30. októbra 2023) dohodol s premiérom Robertom Ficom na výške trinásteho dôchodku v roku 2024. Zmenu by mohol parlament schváliť počas prvých troch mesiacov budúceho roka. Výška 13. dôchodku sa bude vyplácať v sume priemernej výšky konkrétneho dôchodku v predchádzajúcom roku, teda za rok 2023.

Starobní dôchodcovia by tak na konci budúceho roka mali dostať viac ako 640 eur. Invalidní penzisti s mierou schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 percent viac ako 500 eur, poberateľky vdovského dôchodku cez 350 eur a poberatelia vdoveckého dôchodku približne 300 eur.

Valorizácia dôchodkov v roku 2024

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button