DôchodokPoradňa

Takto sa bude od januára valorizovať minimálny dôchodok

Niektorým po troch mesiacoch zanikne a vrátia sa k starobnému

Vzhľadom na novú právnu úpravu určovania minimálneho dôchodku, ktorá nadobudla platnosť od 1. októbra 2023, sa jeho poberateľom stali aj takí dôchodcovia, ktorí predtým dostávali štandardný starobný dôchodok a boli zvyknutí na to, že im dávku pravidelne valorizovali začiatkom roka. Budúci rok v januári však môžu po prvýkrát vôbec zažiť prekvapenie, že im penziu nezvýšia. Minimálne dôchodky sa totiž valorizujú inak a v mnohých prípadoch sa valorizácia vyplácanej dôchodkovej dávky nedotkne.

Približne 60-tisíc dôchodcom prišlo zo Sociálnej poisťovne rozhodnutie o zvýšení starobného dôchodku na minimálny, pretože podľa novej právnej úpravy sa od októbra zvyšovali jeho základné sumy v závislosti od odpracovaných rokov. Základná suma minimálnej penzie za 30 rokov dôchodkového poistenia stúpla z pôvodných 365,70 eur na 389,90, pričom po novom predstavuje 145 percent životného minima na jednu plnoletú osobu (doteraz to bolo 136 percent).

Príklad zvýšenia penzie na minimálnu

Zo starobného dôchodku na minimálny prešla aj dôchodkyňa v našom príklade. Do 30. septembra 2023 dostávala starobný dôchodok vo výške 459,60 eur a 14,90 zo starobného dôchodkového sporenia v II. pilieri. Úhrnná suma oboch dôchodkov predstavovala 474,50 eur za 43 rokov dôchodkového poistenia. Nová suma minimálneho dôchodku je však za rovnaký počet odpracovaných rokov 482,70 eur. Preto pristúpila Sociálna poisťovňa od októbra k zvýšeniu starobného dôchodku zo sumy 459,60 eur na minimálny dôchodok v čiastke 467,80. Dôchodok z II. piliera zostal nezmenený, a tak nová výška úhrnu všetkých poberaných dôchodkov sa rovná novej minimálnej penzii za 43 odpracovaných rokov, a teda 482,70 eura.

Viac o zvyšovaní penzií k 1. októbru 2023

 Čítaj tu

Dočká sa dôchodkyňa januárovej valorizácie?

Minimálne dôchodky sa valorizujú osobitným spôsobom. V žiadnom prípade neprejde valorizáciou suma minimálneho dôchodku. Valorizovať sa bude suma priznaného starobného dôchodku pred zvýšením na minimálny. V našom prípade teda 459,60 eur. Valorizovať sa nebude ani dôchodok z II. piliera.

Od januára 2024 je percento valorizácie existujúcich dôchodkov 3,6 percenta. Našej dôchodkyni teda prepočítajú a zvýšia pôvodnú penziu o dané percento z pôvodných 459,60 o 16,55 eura na 476,15. Z druhého piliera dostáva starobnú penziu vo výške 14,90. Úhrn dôchodkov po valorizácii bude 491,05. Suma je vyššia ako od 1. októbra poberaný minimálny dôchodok, a tak môže dôchodkyňa od januára čakať mesačný dôchodok vyšší o viac ako 16 eur.

Minimálna penzia jej zanikne a opäť jej priznajú starobný dôchodok.

Kedy odísť do dôchodku?

 Čítaj tu

zvyšovanie dôchodkov v januári
Niektoré minimálne dôchodky opäť nahradia starobnými

Valorizácia minimálneho dôchodku

Od 1. januára 2024 sa pri valorizácii akejkoľvek starobnej penzie zo zákona neprihliada na to, či bola zvýšená na sumu minimálneho dôchodku. Zvyšuje sa vždy suma dôchodku pred zvýšením, a teda pred 1. októbrom 2023.

Ak bude suma penzie aj po valorizácii nižšia ako zákonom stanovená hranica minimálneho dôchodku, úrady ďalej zvýšia sumu dávky na hodnotu minimálneho dôchodku. Keďže sa jeho suma od 1. októbra 2023 nebude meniť, dôchodca bude naďalej dostávať dôchodok v nezmenenej sume, pretože je pre neho výhodnejší.

Ak bude ale suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume. Ten bude totiž pre neho výhodnejší než dovtedy poberaný minimálny dôchodok.

Viac o valorizácii dôchodkov od 1. januára 2024

 Čítaj tu

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button