DôchodokPoradňa

Kedy odísť do dôchodku?

Tri dôvody, prečo neodkladať odchod na starobnú penziu

Seniori, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a kalkulujú, či sa im oplatí odísť do penzie hneď alebo počkať, by mali zvážiť, okrem výšky budúceho dôchodku, aj ostatné dávky, na ktoré im vzniká nárok ihneď, ako napríklad trinásty dôchodok či rodičovský bonus ešte za rok 2023. Niektoré dostanú vyplatené celé, iné len v alikvotnej čiastke.

Predbežné výpočty ukazujú, že aj samotná výška mesačnej penzie môže byť pri skoršom odchode paradoxne vyššia. Výška dôchodku je však veľmi individuálna, a preto seniori neurobia zle, ak si ju nechajú na Sociálnej poisťovni vypočítať. Pre získanie všetkých výhod však treba o penziu požiadať najneskôr do konca októbra.

Dvojnásobná valorizácia v roku 2023

Jedným z troch dôvodov, prečo odísť do starobného dôchodku radšej tento rok ako budúci, je vysoká pravdepodobnosť, že pri skoršom odchode bude úradmi vypočítaná vyššia suma mesačnej penzijnej dávky. Môže za to dvojnásobná valorizácia dôchodkov v roku 2023. Tá januárová zvýšila penzie o 11,8 percenta. O pol roka neskôr prebehla mimoriadna valorizácia dávok o ďalších 10,6 percenta. Spolu teda dôchodky vzrástli o viac ako 22 percent. Rovnakým percentom sa zvyšujú aj penzie, ktoré sú schválené teraz, alebo kedykoľvek do konca roka. V januári ich tiež čaká ďalšia valorizácia, ktorá bude (odhadom) 2,2 percenta. Keďže už prešli mimoriadnou júlovou valorizáciou, budú sa zvyšovať len o rozdiel medzi skutočnou dôchodcovskou infláciou a júlovým zvyšovaním.

Penzie, ktoré budú schválené v januári 2024, sa budú valorizovať o (odhadom) 13 percent, čo je predpokladaná skutočná dôchodcovská inflácia za prvých deväť mesiacov roku 2023. Rozdiel vo výške dôchodku môže byť až 17 eur mesačne v prospech skoršieho odchodu do penzie.

Oplatí sa do dôchodku odísť teraz alebo v roku 2024?

 Čítaj tu

Trinásty dôchodok

Nárok na vyplatenie trinásteho dôchodku v roku 2023 majú všetci, ktorým bol priznaný a vyplatený dôchodok už v novembri tohto roka. To znamená, že nárok na odchod do penzie vznikol najneskôr do 31. októbra 2023. Aj to je jeden z dôvodov, prečo neodkladať odchod do penzie až do budúceho roka. Výška trinásteho dôchodku je v rozpätí od najmenej 50 eur pre dôchodcov, ktorých penzia je 963,40 eur a viac. Jeho najvyššia suma je 300 eur pre seniorov, ktorí poberajú dôchodok 268,88 eur a menej.

Dôchodca má každý rok nárok iba na jeden trinásty dôchodok. V prípade súbehu penzií, napríklad starobný dôchodok a vdovský, Sociálna poisťovňa obe vyplácané sumy sčíta a na základe výsledku prizná poberateľovi len jeden 13. dôchodok, a to v príslušnej výške.

Aký vysoký bude tento rok 13. dôchodok?

 Čítaj tu

kedy do dôchodku
Ešte môžete stihnúť nárok na 13. dôchodok za rok 2023

Rodičovský dôchodok

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká starobným dôchodcom, resp. invalidným, po dosiahnutí dôchodkového veku. Jedná sa o extra dôchodkovú dávku určenú seniorom, ktorí vychovali najmenej jedno dieťa. Takémuto rodičovi – seniorovi vzniká nárok na rodičovský dôchodok dňom dovŕšenia dôchodkového veku a je vyplácaný aj spätne. Na jeho priznanie sa ďalej skúma hrubý príjem (úhrn mesačných príjmov) jeho potomkov v období spred dvoch rokov, čiže v roku 2021. Pokiaľ dôchodca má deti, ktoré v skúmanom období odvádzali povinné alebo dobrovoľné dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne čo i len jeden deň, vzniká mu nárok aj na rodičovský dôchodok. Jeho výška je 1,5 percenta z hrubej mzdy dieťaťa. Táto suma patrí rovnako matke aj otcovi a od januára 2024 bude vyplácaná pravidelne každý mesiac. V roku 2023 ju úrady vyplatili jednorazovo za celý rok.

Pri rozhodovaní sa, či odísť do starobného dôchodku teraz, alebo počkať do budúceho roka, je potrebné zvážiť práve nárok na rodičovský dôchodok. Senior totiž môže mať naň nárok teraz, v roku 2023, pretože jeho dieťa / deti pred dvomi rokmi (2021) pracovali a odvádzali poistné. To je však platné len do konca tohto roka a v januári sa nárok na rodičovský dôchodok bude posudzovať opäť, avšak už podľa hrubého príjmu detí v roku 2022. Treba tiež podotknúť, že aj keď tento rok dôchodcovi nárok vznikne, od januára môže zaniknúť, ak jeho deti pred dvomi rokmi nepracovali, resp. nepracovali na Slovensku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024

 Čítaj tu

Pri odchode do starobnej penzie sa vypláca alikvotná čiastka rodičovského dôchodku, nie jeho celá suma za celý rok 2023. Predčasným starobným dôchodcom nárok naň nevzniká.

Text: Alena Kytková
Zdroj: Socpoist.sk, Realvia.sk, MPSVaR
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button