Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Bôrik

Domov dôchodcov Bôrik svojim klientom poskytuje celoročnú starostlivosť – zabezpečuje stravovanie, bývanie, zaopatrenie. Je jedno z najväčších zariadení poskytujúcich starostlivosť v takomto rozsahu.

Telefón: 0901 918 500
Email:  robert.orsag@csspravno.sk
Adresa: Žltá 319/25, 972 13 Nitrianske Pravno
WWW: www.csspravno.sk