DôchodokPoradňa

Minimálne dôchodky od októbra stúpnu najmenej o 24 eur

Niektorých seniorov však od zvýšenia odstrihne dôchodok vyšší o pár eur

Od októbra 2023 sa budú minimálne dôchodky opätovne zvyšovať. Pojednáva o tom novelizácia zákona o hmotnej núdzi, ktorá nariaďuje zvýšiť najnižšie penzie na 145 percent životného minima. Dnes je to len 136 percent, základná minimálna penzia preto vzrastie o približne 24 eur. Mnohým dôchodcom automaticky preklasifikujú starobný dôchodok na minimálny, a teda začnú dostavať viac, no niektorým seniorom sa zvyšovanie vyhne, tak ako pani Henriete, ktorá sa na nás obrátila so svojou otázkou:

Od 1. júla 2023 mi bol starobný dôchodok zvýšený na 459,60 eur za 44 odpracovaných rokov. Bude sa mi dávka opätovne zvyšovať aj v októbri 2023? (Henrieta, 65 rokov)

Krátka odpoveď na túto otázku je nie, uvedená suma starobného dôchodku v tomto príklade sa počas roka 2023 už ďalej zvyšovať nebude. Hranica výšky dôchodku za 44 rokov dôchodkového poistenia, od ktorej sa bude penzia v októbri zvyšovať, je 454,50 eur. Pani Henrieta s určitosťou nepoberá minimálny starobný dôchodok, keďže jej dávka je vyššia, aj keď len o 5,10 eur. V prípade, že by jej penzia bola pod zákonom stanovenou hranicou, napríklad 453 eur, jej dôchodok by sa od 1. októbra zvýšil na 490,80 eur.

Aký vysoký bude tento rok 13. dôchodok?

 Čítaj tu

Dôchodky zvýši zákon o hmotnej núdzi

Od 1. júla 2023 nadobudla platnosť novela zákona o sociálnom poistení, ktorá opätovne naviazala minimálny dôchodok na životné minimum, ktorého súčasná výška je 268,88 eur na jednu plnoletú osobu. Od júla predstavuje výška minimálnej penzie 136 percent životného minima, čím sa zvýšila z pôvodných 334,30 eur na 365,70 eur, čiže o viac ako 31 eur.

Od 1. októbra sa ale minimálne dôchodky budú zvyšovať opäť, avšak už nie na základe zákona o sociálnom poistení, ale na základe novelizácie zákona o hmotnej núdzi. Ten stanovuje, že základná suma minimálnej penzie sa zmení zo súčasných 136 percent na 145 percent sumy životného minima na jednu plnoletú fyzickú osobu. V praxi to bude znamenať nárast základnej dôchodkovej dávky o ďalších 24 eur, čiže z predošlých 365,70 eur na 389,90 eur.

Spolu tak bude od októbra 2023 základný minimálny dôchodok po 30 rokoch dôchodkového poistenia vyšší o viac ako 55 eur ako na začiatku roka.

Októbrové zvyšovanie sa dotkne všetkých minimálnych dôchodkov. Ich sumy sa ďalej odvíjajú od počtu odpracovaných rokov a sú presne definované zákonom.

Oplatí sa čakať, alebo odísť do dôchodku teraz?

 Čítaj tu

Porovnanie súm minimálneho dôchodku v roku 2023

Kvalifikované obdobie dôchodkového poistenia Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023 v eur

(1)

Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 7. 2023 do 30. 9. 2023 v eur

(2)

Suma minimálneho dôchodku platná od 1. 10. 2023 v eur

(3)

Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. júla 2023 v eur (2)-(1) Zvýšenie minimálneho dôchodku od 1. októbra 2023 v eur (3)-(2)
30 334,3 365,7 389,9 31,4 24,2
31 338,5 371,1 396,6 32,6 25,5
32 342,7 376,5 403,4 33,8 26,9
33 347,0 381,9 410,1 34,9 28,2
34 351,2 387,2 416,8 36,0 29,6
35 355,4 392,6 423,5 37,2 30,9
36 359,6 398,0 430,3 38,4 32,3
37 363,8 403,4 437,0 39,6 33,6
38 368,0 408,7 443,7 40,7 35,0
39 372,2 414,1 450,4 41,9 36,3
40 378,5 422,2 458,5 43,7 36,3
41 384,8 430,3 466,6 45,5 36,3
42 391,1 438,3 474,6 47,2 36,3
43 397,4 446,4 482,7 49,0 36,3
44 403,7 454,5 490,8 50,8 36,3
45 410,0 462,5 498,8 52,5 36,3
46* 416,3 470,6 506,9 54,3 36,3

*Suma minimálneho dôchodku za 46 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia nie je posledná, za každý ďalší kvalifikovaný rok dôchodkového poistenia prislúcha nový násobok životného minima. Zdroj: MPSVaR

Percentuálne navýšenie za každý rok

Ak teda dôchodca získal viac ako 30 kvalifikovaných rokov dôchodkového poistenia, od októbra mu stúpne minimálna penzia o 2,5 percenta. Ak odpracoval 40 a viac kvalifikovaných rokov, suma minimálneho dôchodku mu vzrastie za každý rok o 3 percentá. Dôchodca, ktorý odpracoval 45 rokov, dostane od 1. októbra 2023 penziu vo výške najmenej 498,80 eur a oproti súčasnej sume minimálneho dôchodku si finančne polepší o takmer 90 eur.

Vyšší príspevok na rekreáciu tento rok zrejme nebude

 Čítaj tu

Poberateľov minimálneho dôchodku ale bude viac

Októbrové zvyšovanie minimálnej penzie môže spôsobiť, že ho začne dostávať viac seniorov. Keďže sa jeho sumy tento rok zvyšujú dokopy až dvakrát, Sociálna poisťovňa bude musieť prehodnotiť nároky všetkých poberateľov tiež dokopy dvakrát. Nárok vzniká tým dôchodcom, ktorí aspoň 30 rokov platili dôchodkové poistenie, ale ich riadny starobný dôchodok je nižší ako zákonom stanovené minimum. Do odpracovaných rokov sa započítavajú všetky roky pred rokom 1993 a od roku 1994 len tie, v ktorých penzista platil odvody zo mzdy, ktorá bola aspoň na úrovni 24,1 percenta priemernej mzdy v danom roku.

Doteraz mohla nastať situácia, že senior spĺňal podmienky na minimálny dôchodok, ale jeho riadna starobná penzia bola o pár eur vyššia ako tá minimálna. Keďže sa ale minimálne penzie onedlho opäť zvýšia, niektorí dôchodcovia ich začnú automaticky poberať, bez nutnosti o nich požiadať.

Text: Alena Kytková
Foto: Freepik.com

Ukázať viac

Alena Kytková

Šéfredaktorka V prípade otázok ma môžete kontaktovať na: info@zivotseniora.sk

Súvisiace články

Back to top button