Dom dôchodcov - Zariadenie pre seniorov OZ Čistá duša

Dom dôchodcov – Zariadenie pre seniorov OZ Čistá duša poskytuje sociálne služby formou domova sociálnej služby, kde bude klientom poskytnuté zaopatrenie, individuálna starostlivosť, vzdelávacie aktivity, sebaobslužné činnosti, rehabilitačné činnosti, muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, bibioterapia, dramatoterapia.

Viac tu: https://cistadusa.webnode.sk/o-nas/

Telefón: 0910 917 122
Email:  cistadusa@centrum.sk
Adresa: Staničná 330 , 911 05 Trenčín
WWW: www.cistadusa.sk