Domov dôchodcov Dolná Suča

Hlavným účelom domu dôchodcov Dolná Suča je poskytovanie sociálnych služieb.

Telefón:  032/6593150
Email:  Dolná Súča č. 708, 913 32 Dolná Súča
Adresa: seniori.dolnasuca@gmail.com
WWW: www.dolnasuca.sk/sk/content/view/zariadenie-pre-seniorov