Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Ametyst

Centrum sociálnych služieb Ametyst je svojou kapacitou 180 prijímateľov najväčším zariadením v PSK a poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Telefón: 057/44 95 225
Email:  sekretariat@cssametyst-tovarne.vucpo.sk
Adresa: 094 01 Tovarné 117
WWW:  www.cssametyst.eu