Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Centrum sociálnych služieb Dúbrava poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 057/76 73 260
Email:  riaditel@css-dubrava.vucpo.sk
Adresa: Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava
WWW:  www.cssdubrava.sk