Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Naši klienti sú tiež iba ľudia s vlastnými zmyslami a určitým stupňom dôstojnosti. Preto si zaslúžia našu pozornosť a spoločnosť by ich mala rešpektovať takých, akí sa narodili. Naši zamestnanci sa o to v plnej miere snažia a vďaka odbornosti sa im to darí. Cieľom nášho zariadenia je pomôcť klientom pri sebarealizácii a integrácii do spoločnosti, pretože ako ľudia majú na to plné právo.

Telefón: 057/73 21 533
Email:  dsskalinov@centrum.sk
Adresa: 068 01 Kalinov 64
WWW:  www.dsskalinov.sk