Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Garden Humenné

Centrum sociálnych služieb Garden Humenné poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Kapacita je 75 prijímateľov sociálnej služby.

Telefón: 057/77 67 847
Email:  dss.humenne@stonline.sk
Adresa: Ptičie 158, 066 01 Humenné
WWW: