Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Horný Harbok

Centrum sociálnych služieb Horný Harbok je miesto, kde profesionálna starostlivosť, láskavé slovo, milý úsmev, úcta k človeku a trpezlivosť vytvárajú ideálne prostredie pre tých, ktorí sa o seba z rôznych dôvodov nedokážu postarať sami.

Telefón: 057/775945
Email:  csshornyharbok@centrum.sk
Adresa: 067 01 Radvaň nad Laborcom 78
WWW:  www.cssradvan.sk