Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Slnečný dom

Centrum sociálnych služieb Slnečný dom poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón:  051/77 04 692
Email:  dssvazecka@stonline.sk
Adresa: Komenského 29, 094 31 Hanušovce nad Topľou
WWW:  www.css-slnecnydom-po.sk