Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok

Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok poskytuje sociálne služby pobytovou formou – celoročne – zameranú na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Telefón: 053/45 98 003
Email:  css.sps@mail.t-com.sk
Adresa: Námestie slobody 256, 053 14 Spišský Štvrtok
WWW:  www.dssspisskystvrtok.sk