Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb v Sabinove

Centrum sociálnych služieb v Sabinove poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, ťažkého zdravotného postihnutia alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Telefón: 051/48 80 424
Email:  msu@sabinov.sk
Adresa: J. Borodáča 7 a 8, 083 01 Sabinov
WWW:  www.sabinov.sk