Domov dôchodcov - Centrum sociálnych služieb Zátišie

Centrum sociálnych služieb Zátišie poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 057/77 98 139
Email:  riaditel@csszatisie-osadne.vucpo.sk
Adresa: 067 34 Osadné 89
WWW:  www.csszatisie.sk