Domov dôchodcov - Charitný dom Vojčice

Charitný dom Vojčice poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Dôležitou súčasťou života klientov je napĺňanie voľno-časových aktivít. Zariadenie vytvára podmienky najmä pre činnosti, ktoré sú zmysluplné, dodávajú klientom pocit potrebnosti a užitočnosti. Klienti sa v rámci svojich možností a schopností podieľajú na drobných domácich prácach, napr. pomáhajú žehliť a skladať vypraté uteráky, obrusy, strihať servítky, polievať či presádzať kvety, čistiť orechy, hrach, fazuľu, triediť zemiaky.

Telefón: 0911 266 554
Email:  chd.vojcice@charita-ke.sk
Adresa: Školská 396, 076 22 Vojčice
WWW:  www.charita-ke.sk