Domov dôchodcov - Diakonické centrum Chanava

Diakonické centrum Chanava bolo zriadené s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby pre všetkých, ktorí nevládzu alebo sa nemôžu postarať o seba, či o svojich blízkych. Všetci klienti nájdu v zriadenom Diakonickom centre istotu, pocit bezpečia, láskavú starostlivosť a vytvorené príjemné rodinné prostredie.

Telefón: 0911 328 100
Email:  hanva.diakonia@reformata.sk
Adresa: 980 44 Chanava č. 271
WWW:  www.dkc-chanava.sk