Domov dôchodcov - Dignitas

Domov dôchodcov Dignitas poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. Okrem 24-hodinovej odbornej starostlivosti, poskytujeme aj sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ošetrovateľskú starostlivosť, stravovanie, ubytovanie, pranie, žehlenie, upratovanie, záujmovú činnosť a pracovnú terapiu. Naši zamestnanci sú vysoko erudovaní a profesionáli. Našim klientom poskytujeme aj denný stacionár a zariadenie pre seniorov. Veríme, že po osobnej návšteve nášho zariadenia budete s ponukou našich služieb spokojní.

Telefón: 0905 843 364
Email:  dsdignitas@gmail.com
Adresa: Hontianska cesta 49, 936 01 Šahy
WWW:  www.dsdignitas.com