Domov dôchodcov - Dom pokojnej staroby Košice

Dom pokojnej staroby Košice poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0911 266 553
Email:  dps.kosice@charita-ke.sk
Adresa: Južná trieda 2, 040 01 Košice
WWW:  www.charita-ke.sk