Domov dôchodcov - Dom pokojnej staroby Lipany

Dom pokojnej staroby Lipany poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Poslaním zariadenia je zasadzovať sa za rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a sociálnych práv ľudí starých, chorých, opustených, bez domova alebo akýmkoľvek iným spôsobom marginalizovaných seniorov. Napomáhať im posilňovať v sebe vedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty.

Telefón: 0911 266 558
Email:  dps.lipany@charita-ke.sk
Adresa: Hviezdoslavova 826, 082 71 Lipany
WWW:  www.charita-ke.sk