Domov dôchodcov - Dom pokojnej staroby Veľký Šariš

Dom pokojnej staroby Veľký Šariš poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života. Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť v oblasti sociálnej, zdravotnej a duchovnej občanom s telesným postihnutím, duševnými poruchami a poruchami správania , zmyslovým postihnutím a ich kombináciami. Dôraz sa kladie na individuálny prístup ku každému.

Telefón: 0911 266 556
Email:  dps.saris@charita-ke.sk
Adresa: Námestie sv. Jakuba 30, 082 21 Veľký Šariš
WWW:  www.charita-ke.sk