Domov dôchodcov - Dom sociálnych služieb Krupina

Dom sociálnych služieb Krupina je zariadenie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja. Sociálne služby sú poskytované štandardným spôsobom pre 48 klientov. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 045/55 11 532
Email:  ddkrupina@gmail.com
Adresa: Partizánska 24/2, 963 01 Krupina
WWW:  www.ddkrupina.sk