Domov dôchodcov - Domov Svätej Anny

Domov Svätej Anny poskytuje sociálne služby celoročne občanom v dôchodkovom veku, ktorí spĺňajú podmienky na umiestnenie v zariadení pre seniorov. Nachádza sa v nádhernej prírode, v katastrálnom území obce Poproč. Jeho súčasťou je 3 poschodová hlavná budova. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: +421 911 371 123
Email:  info@sv-anna.sk
Adresa: Vlčia dolina – ul. Olšavská 25, 044 24 Poproč
WWW:  www.sv-anna.sk