Domov dôchodcov - Domov

Domov dôchodcov Domov je zariadenie pre mentálne postihnutých občanov, a to mužov. Vekové rozhranie klientov je od 18 rokov. V zariadení sú poskytované sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Kapacita domova sociálnych služieb je 59 klientov.

Telefón: 045/68 95 128
Email:  dss.velkepole@stonline.sk
Adresa: Veľké Pole č. 5, 966 81
WWW:  www.domov-n-o.sk/