Domov dôchodcov - Domov Partizánske

Domov dôchodcov – Domov Partizánske poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón:  038/749 93 02
Email:  riaditelka@domovpartizanske.sk
Adresa: Nádražná 649/6, 958 01 Partizánske
WWW: www.domovpartizanske.sk