Domov dôchodcov - Domov pre seniorov Sliač

Domov pre seniorov Sliač poskytuje kompletnú opatrovateľskú starostlivosť. Zabezpečená je 24-hodinová starostlivosť a snažíme sa seniorom poskytnúť dôstojnú jeseň života.

Telefón: 0948 010 366
Email:  domov.seniorov@sliac.sk
Adresa: Pionierska 12, 962 31 Sliač
WWW:  www.sliac.sk/domov-pre-seniorov-sliac.html